Щорічний звіт

ІНФОРМАЦІЯ про виконання плану роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради за друге півріччя 2014 року

Діяльність виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області у другому півріччі 2014 року будувалась відповідно до ст.ст. 11, 51, 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»  на підставі Регламенту виконавчого комітету міської ради шостого скликання в редакції 2011 року та перспективного плану його роботи на відповідний період, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 31 липня 2014 року № 173.  

Головним завданням виконавчого комітету міської ради у звітному періоді було створення комплексної, узгодженої з громадою стратегії розвитку міста.

Для ефективного поетапного виконання покладених на виконавчий комітет міської ради завдань та функцій, забезпечення наступальності під час вирішення основних питань життєзабезпечення міста здійснювалось помісячне та щопіврічне планування його роботи на пріоритетних напрямках розвитку територіальної громади. При цьому, основні питання координації діяльності виконавчих органів ради-юридичних осіб, структурних підрозділів виконавчих органів ради та апарату її виконавчого комітету у другому півріччі 2014 року вирішувались виключно на принципах законності, розумності, ефективності та доцільності.

Пріоритетними напрямками діяльності виконавчого комітету протягом другого півріччя минулого, 2014 року були, насамперед, виконання власних повноважень, повноважень, делегованих Ніжинською міською радою, реалізації прийнятих цільових програм розвитку міста, розв’язанні проблемних питань життя громади та здійсненні дієвого контролю за виконанням власних рішень.

У звітному періоді значна увага була приділена виконавчим комітетом підготовці та проведенню засідань, в тому числі, розширених за участю представників територіальних підрозділів органів виконавчої влади, правоохоронних органів та громадськості, організації роботи дорадчих,  консультаційних органів та проведенню організаційно-масових заходів.

З метою документування управлінської діяльності і регламентування порядку роботи з документами у виконавчому комітеті міської ради, незалежно від способу документування та відтворення інформації, яка міститься у документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням систематично проводився аналіз змісту протоколів засідань виконавчого комітету та моніторинг роботи зі зверненнями громадян.

Особливу увагу у звітному періоді було приділено підготовці та проведенню організаційних та практичних заходів, спрямованих на жорстку економію бюджетних коштів та недопущення безпідставних витрат з бюджету міста,  контролю за станом виконавської дисципліни, поточною діяльністю виконавчих органів ради (окремих управлінь, відділів та їх структурних підрозділів), комунальних підприємств міста. Запроваджена практика щоквартальних розгорнутих звітів керівників комунальних підприємств перед виконавчим комітетом міської ради про результати роботи та господарської діяльності таких підприємств. Колегіально вирішуються питання щодо преміювання керівників цих підприємств за результатами їх роботи.

Усього у звітному періоді було проведено 21 засідання виконавчого комітету, в ході яких було прийнято та доведено до відома виконавців і зацікавлених осіб 182 рішення, та розглянуто 124 протокольні питання.

Принципи та порядок діяльності виконавчого комітету міської ради визначені його Регламентом, підготовка проектів рішень та додатків до них оформляються відповідно до вимог чинної Інструкції з діловодства.

На розгляд засідань виконавчого комітету у звітному періоді вносились питання з таких напрямків:

–         Про результати ревізії бюджету міста Ніжина.

–  Про поповнення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій.

–         Про виконання бюджету міста Ніжина за І півріччя 2014 року.

–  Про затвердження списків дітей міста віком від 6 до 18 років та дітей, яким виповнилося 5 років на 1 вересня 2014 року.

–  Про затвердження списків учнів на безкоштовне харчування у 2014-2015 навчальних роках.

–  Про виділення сил та засобів Ніжинській дистанції колії для боротьби зі сніговими заметами в зимовий період 2014-2015 років.

–  Про роботу зі зверненнями громадян,що надійшли до виконкому міської ради.

–  Про заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років об’єктів ЖКГ, навчальних закладів, закладів культури, медицини та стан їх виконання та інші.

В ході засідань виконавчого комітету заслухані звіти:

–  Про справляння плати за землю та укладання договорів оренди земельних ділянок.

–  Про роботу адміністративної комісії, про претензійно-позовну діяльність виконавчого комітету міської ради.

–  Про стан використання комунального майна спільної власності територіальної громади міста.

У порядку виконання контрольних функцій розглянуті питання:

–  Про виконання міської програми поводження з твердими побутовими відходами.

–         Про стан розвитку малого підприємництва в місті.

–  Про виконання міської програми соціального захисту ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, воїнів-інтернаціоналістів.

Разом з тим, на засіданнях виконавчого комітету розглядалися питання постановки на чергу для отримання житла, видачі ордерів, встановлення тарифів щодо оплати комунальних послуг, які надаються підприємствами і організаціями комунальної власності територіальної громади міста, затвердження Статутів навчально-виховних закладів міста та міських закладів охорони здоров’я.

Приймалися рішення про оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна незалежно від форм власності, про реєстрацію колективних договорів і угод підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста. Надавалися дозволи на будівництво, добудову, реконструкцію існуючих об’єктів, присвоювалися поштові адреси.

Надавалися дозволи на відкриття торгівельних точок, їх поновлення та затвердження режиму роботи. Розглядалися питання виділення коштів на проведення різноманітних заходів радою ветеранів міста, малозабезпеченим верствам населення міста, приймалися інші рішення, спрямовані на забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення міста, в тому числі, вимушених переселенців зі східних областей держави та АР Крим.

З метою виконання власних та делегованих делегованих повноважень, в тому числі, на виконання рішень та доручень виконавчого комітету міської ради,  міським головою видано у межах його компетенції  протягом другого півріччя 2014 року було видано 508 розпоряджень, з яких 368 – з питань роботи з персоналом, 140 – з  питань основних видів діяльності виконавчих органів ради та їх структурних підрозділів. Насамперед, це управлінські рішення з питань  бюджету, фінансів і цін, у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного, громадського харчування, транспорту і зв’язку, у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та інші.

Одним із основних напрямків діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради є забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, відновлення порушених прав та їх законних інтересів. Звернення громадян до виконкому міської ради відіграють особливу роль у забезпеченні постійного зв’язку між міською радою та громадянами, вирішення важливих проблем як окремої людини так і громади міста, реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина. Робота із зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Значна увага приділялась розгляду заяв, звернень та скарг громадян, в тому числі, в ході проведення особистого прийому громадян міським горловою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Постійно вживались організаційні та практичні заходи, спрямовані на вирішення заяв та звернень громадян, покрашення стану виконавської дисципліни в частині  своєчасного і повного розгляду звернень громадян, задоволення їх законних вимог, усунення причин, що їх породжують. Питання роботи зі зверненнями громадян та виконання контрольних документів розглядаються щотижнево в ході робочих та розширених оперативних нарад при міському голові.

Міським головою у звітному періоді проведено 12 щотижневих особистих прийомів громадян, під час яких розглянуто звернення 86 заявників – мешканців міста.

Усього до виконавчого комітету міської ради за друге півріччя 2014 року надійшло 1997 заяв та звернень громадян.

Основними проблемними питаннями, що порушуються громадянами перед виконавчими органами ради є питання комунального господарства (ремонту та експлуатації будинків, благоустрою території міста; водозабезпечення, теплопостачання); питання забезпечення житлом; забезпечення законності та правопорядку; землекористування, соціального захисту, надання матеріальної допомоги. В тому числі, отримано 92 колективних звернення громадян, в яких порушуються питання відновлення водопостачання, ремонту доріг, забезпечення вуличного освітлення та здійснення благоустрою.

Близько 81% від загальної кількості звернень розглянуто та вирішено позитивно, решті заявників надані відповідні роз’яснення, або їх звернення переадресовані іншим виконавцям відповідноь до компетенції.

Для оперативного вирішення пропозицій, критичних зауважень, звернень та скарг громадян у виконавчому комітеті міської ради проводяться  оперативні наради з керівниками комунальних підприємств. Проблемними залишаються питання ремонту доріг, пішохідних доріжок, вуличного освітлення, світлофорів на пішохідних переходах тощо.

Відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради затверджений графік прийому громадян виконавчими органами ради. На інформаційних стендах у приміщенні міської ради розміщена відповідна інформація довідкового та методичного характеру.

Міськвиконком спрямовує свою діяльність на посилення виконавської дисципліни і підвищення відповідальності керівних працівників та посадових осіб за виконанням Законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державних адміністрацій та власних рішень і розпоряджень на усунення випадків неякісного та несвоєчасного виконання документів.

Відповідно до розпорядження міського голови від 12 листопада 2014 року №196 «Про консультативні, дорадчі, координаційні, інші допоміжні органи виконавчого комітету Ніжинської міської ради та упорядкування їх діяльності» працювало 37 консультативних, дорадчих та координаційних органи виконавчого комітету, які очолюють заступники міського голови та керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

На засіданнях адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради систематично розглядаються матеріали адміністративних проваджень щодо порушень у сфері благоустрою, протиправної реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, здійснення роздрібної торгівлі у невстановлених місцях тощо.

Значну увагу було приділено роботі з правоохоронними органами міста, насамперед, в частині охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, проведення оперативно-профілактичних відпрацювань окремих територій міста. Постійно вивчалась соціально-економічна та соціально-політична ситуація  на території громади міста з метою забезпечення стабільності у місті,  профілактики та запобігання правопорушенням.

Важливим досягненням у напрямку забезпечення стабільності і правопорядку у місті стало прийняття рішення щодо обмеження роботи торгівельно-розважальних закладів міста  в нічний час.

В ході виконання плану роботи значна увага приділялась налагодженню співпраці з Громадською радою при виконавчому комітеті, представниками Народної ради Ніжинщини, місцевої Мобільної самооборони та інших громадських об’єднань та окремих громадян міста з активною громадянською   та життєвою позицією. Представники таких об’єднань та груп постійно присутні на засіданнях виконавчого комітету міської ради та здійснюють функції зовнішнього громадського спостереженнями за процедурою розгляду питань та прийняття рішень виконавчим комітетом.

Для впровадження заходів ідеології державотворення забезпечували проведення в місті урочистостей з нагоди державних та професійних свят, єдиних днів інформування населення, виступів міського голови у місцевих ЗМІ.

Загальна кількість запланованих організаційно-масових заходів – 217, в т.ч. з нагоди державних і професійних свят, урочистостей, пам’ятних дат – 99 заходів.

За звітній період міським головою проведено 115 виступів, інтерв’ю, прес-конференцій, відкритих звернень до громади міста на сторінках друкованих видань та офіційному сайті міської ради.

На виконання Постанови КМУ № 65 від 01.03.2014 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» структура бюджетних установ та штатна чисельність їх працівників утримуються в межах затверджених обсягів фінансових ресурсів міського бюджету на 2014 рік. Проведена оптимізація, затверджена нова структура, що привело до економії бюджетних коштів.

 

Станом на 01.01.2014 року по штатному розпису чисельність становила 99 одиниць, а фактично зайнятих посад було 89.

 

Станом  на 01.01. 2015 року по штатному розпису чисельність становила 97 одиниць, а фактично зайнятих посад було 96.  Фактичний фонд заробітної плати за 2014 рік становив 4898437,36 грн. у порівнянні з 2013 роком – 5023686,94 грн., що становить економію розміром  125248,58 грн.

Проаналізувавши виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради за ІІ півріччя 2014 року, слід зазначити, що його виконання було направлене, насамперед, на реалізацію пріоритетних завдань розвитку та максимальне забезпечення життєдіяльності міста та територіальної громади:

–  забезпечення населення якісними транспортними та житлово-комунальними послугами;

–  задоволення потреб населення у послугах соціальної сфери та
забезпечення правопорядку;

–  поліпшення стану навколишнього середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку міста;

– розвиток територіальної громади та системи управління містом;

– ефективну роботу галузей економіки міста.

Таким чином, враховуючи викладене, план роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради за ІІ півріччя 2014 року станом на 31 грудня 2014 року виконано у повному обсязі.

Стан виконання заходів зазначеного плану у звітному періоді доцільно вважати задовільним та таким, що в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з питань планування діяльності виконавчих органів ради та контролю за їх виконанням.

 

http://www.nizhynrada.org


Поділитись:
Comments:

Напишіть відгук

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> 

Current ye@r *